Για να γίνετε μέλος του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετε πλήρως και να υπογράψετε την αίτηση μέλους που θα βρείτε στα ταμεία των καταστημάτων MULTIRAMA εντός ελληνικής επικράτειας και να την παραδώσετε στο ταμείο του καταστήματος.

Η παράδοση και η διανομή της κάρτας γίνεται αποκλειστικά από το κατάστημα.

Για να γίνετε μέλος και να απολαμβάνετε τα προνόμια του MULTIRAMA REWARDS CLUB απαιτείται εφόσον συμπληρωθεί πλήρως, υπογραφεί και παραδοθεί η αίτηση εγγραφής να λάβετε την κάρτα ενεργοποιημένη από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου των καταστημάτων MULTIRAMA.

Για την ενεργοποίηση της εταιρικής κάρτας μέλους απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων ανάλογα με την μορφή της εταιρείας. Για εταιρείες Α.Ε και Ε.Π.Ε απαιτείται α) η προσκόμιση μόνο του τελευταίου ΦΕΚ εκπροσωπήσεως, στη περίπτωση που νόμιμος εκπρόσωπος και αιτών είναι τα ίδια πρόσωπα άλλως β) στη περίπτωση ο αιτών δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας εκτός του τελευταίου ΦΕΚ εκπροσωπήσεως απαιτείται και η προσκόμιση πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο θα δίνεται εξουσιοδότηση στον αιτούντα για την χρήση της κάρτας μέλους για λογαριασμό της εταιρείας. Για τις εταιρείες Ο.Ε, Ε.Ε, ΣΙΑ και ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ απαιτείται καταστατικό και εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου προς τον αιτούντα για την χρήση της κάρτα μέλους για λογαριασμό της εταιρείας.

Για την συλλογή των πόντων απαιτείται η κάρτα μέλους. Χρειάζεται να την επιδεικνύετε πάντα στο ταμείο.

• Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται αποκλειστικά από το μέλος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για αλλοδαπά πρόσωπα στα καταστήματα MULTIRAMA εντός της ελληνικής επικράτειας. • Για την εξαργύρωση των πόντων από νομικά πρόσωπα, απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου με σφραγίδα και υπογραφή του νομικού προσώπου, η οποία θα εξουσιοδοτεί τον αιτούντα για την χρήση της κάρτας μέλους και την εξαργύρωση των πόντων για λογαριασμό της εταιρείας.

H συλλογή και εξαργύρωση πόντων ισχύει μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται από τα φυσικά καταστήματα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Από τους 1.500 ενεργούς πόντους που έχετε συλλέξει, έχετε τη δυνατότητα να εξαργυρώσετε 1.000 πόντους εύκολα στην επόμενη επίσκεψη σας σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Μultirama στην Ελλάδα εφόσον έχει παρέλθει η ελάχιστη προθεσμία των 15 ημερολογιακών ημερών για την εξαργύρωση και εφόσον οι πόντοι σου δεν έχουν λήξει σε αυτό το διάστημα. Το υπόλοιπο των ενεργών πόντων μετά την εξαργύρωση θα είναι 500. Το παραστατικό που εκδίδεται κατά την εξαργύρωση αναφέρει τους ενεργούς πόντους τη δεδομένη στιγμή της εξαργύρωσης

Η συγκεκριμένη κάρτα είναι προσωπική και δίνεται δωρεάν. Στην περίπτωση που θέλετε να κάνει χρήση της κάρτας μέλος της οικογένειας σας είναι εφικτό αλλά η απόδειξη ή το τιμολόγιο συναλλαγής θα εκδίδεται πάντα στα στοιχεία του μέλους για τη συλλογή πόντων. Για εξαργύρωση πόντων η χρήση γίνεται αποκλειστικά από το μέλος.

Επισκεφθείτε άμεσα το κατάστημα της επιλογής σας και ενημερώστε τον υπάλληλο στο ταμείο προκειμένου να σας εκδώσει μία νέα κάρτα ούτως ώστε να αποφευχθεί δόλια χρήση αυτής και να είναι εφικτή η αντικατάστασή της. Εναλλακτικά για τη διασφάλιση μη εξαργύρωσης πόντων χρειάζεται να στείλετε e-mail στο club@multirama.gr ή να επικοινωνήσετε στο 210 8181888 στις εργάσιμες ώρες και ημέρες προκειμένου να γίνει απενεργοποίηση της κάρτας. Η Retail World S.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της κάρτας και εξαργύρωσης πόντων σε περίπτωση απώλειας κάρτας και μέχρι αυτή η απώλεια να γνωστοποιηθεί.

Εφόσον επικοινωνήσετε με την MULTIRAMA και δηλώσετε την απώλεια της κάρτας σας, οι πόντοι μεταφέρονται αυτόματα στην νέα κάρτα.

Χρειάζεται να στείλετε μέσω e-mail στο club@multirama.gr ενημέρωση με τα τον κωδικό της κάρτας σας τα στοιχεία της παλαιάς διεύθυνσης και τηλεφώνου σας καθώς και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας στοιχεία επικοινωνίας.

Αυτή την περίοδο ισχύει η επιβράβευση κάθε αγοράς με συλλογή πόντων. Για κάθε 2 ευρώ που ξοδεύετε κερδίζετε 1 πόντο. Μπορείτε να ενημερώνεστε προσφορές από το newsletter του MULTIRAMA REWARDS CLUB (αρκεί να δηλώσετε το e-mail στο ταμείο κάποιου καταστήματος ή να στείλετε e-mail στο club@multirama.gr ζητώντας την καταχώρηση του e-mail σας).

 

Για κάθε 2€ αγορών που ξοδεύετε στα φυσικά καταστήματα του δικτύου των καταστημάτων ΜULTIRAMA εντός της ελληνικής επικράτειας, κερδίζετε 1 πόντο. Παραδείγματα:

Για αγορά ενός προϊόντος αξίας 100€ κερδίζετε 50 πόντους.

Οι πόντοι που συλλέγουν τα μέλη του my club Public μέσω των αγορών που πραγματοποιούν, είτε από τα φυσικά καταστήματα PUBLIC Ελλάδας, είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.public.gr, ισχύουν για (12) δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της συναλλαγής κατά την οποία συλλέχθηκαν και μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα εντός του οποίου λήγουν. Κατ’ εξαίρεση, οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από την λήξη τους, εάν η λήξη του 12μήνου συμπίπτει με την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα.
Παράδειγμα: Οι πόντοι που συγκέντρωσε το μέλος με αγορά την 12/11/2013 λήγουν την 11/11/2014 και μπορούν να εξαργυρωθούν (εφόσον το σύνολο των πόντων υπερβαίνει τους 700 πόντους της 1ης κλίμακας εξαργύρωσης) μέχρι και την 30/11/2014. Ενώ, οι πόντοι που συγκέντρωσε το μέλος με αγορά την 1/6/2013 λήγουν την 31/5/2014 και μπορούν να εξαργυρωθούν (εφόσον το σύνολο των πόντων υπερβαίνει τους 700 πόντους της 1ης κλίμακας εξαργύρωσης) μέχρι και την 30/6/2014. Πόντοι που δεν έχουν εξαργυρωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μηδενίζονται αυτόματα.

Σε καμία περίπτωση, ο αριθμός των πόντων που έχει συλλεχθεί δε μπορεί να εξαργυρωθεί και να επιστραφεί έναντι χρημάτων ή να χρησιμοποιηθεί ως προκαταβολή για την αγορά προϊόντων.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε για το σύνολο των πόντων που διαθέτετε, για την ημερομηνία λήξης των πόντων σας και το ποσό των πόντων που μπορείτε να εξαργυρώσετε μέσω οποιουδήποτε φυσικού καταστήματος Μultirama της ελληνικής επικράτειας ή μέσω e-mail στο club@multirama.gr εφόσον μας στείλετε τα στοιχεία σας και τον κωδικό της κάρτας σας.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ακυρωθεί η συναλλαγή σας, αυτόματα αφαιρούνται και οι πόντοι που χορηγήθηκαν για την συναλλαγή αυτή.

Για την επιστροφή απαιτείται και το αντίστοιχο παραστατικό. Με την επιστροφή αυτόματα , θα αφαιρούνται και οι πόντοι που χορηγήθηκαν για την συναλλαγή αυτή. Προϊόντα που αγοράζονται από τα μέλη μέσω εξαργύρωσης πόντων, δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή και αλλαγή τους παρά μόνο με ίδιο προϊόν και απαιτείται να συνοδεύονται από το παραστατικό της αγοράς που αναφέρει και την εξαργύρωση των πόντων της υπάρχουσας συναλλαγής.

Για τη διαγραφή σας χρειάζεται έγγραφη γνωστοποίηση με email στο club@multirama.gr. Στην περίπτωση που οι ενεργοί πόντοι υπερβαίνουν τους 700 πόντους (1ο επίπεδο της κλίμακας εξαργύρωσης), θα έχετε τη δυνατότητα να τους εξαργυρώσετε στο διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία γνωστοποίησης της διαγραφής σας. Πόντοι που δεν έχουν εξαργυρωθεί μετά την πάροδο του ενός (1) μήνα από την ημερομηνία γνωστοποίησης της διαγραφής σας στο MULTIRAMA REWARDS CLUB, θα μηδενίζονται και θα γίνεται αυτόματη απενεργοποίηση του κωδικού της κάρτας μέλους.

Εφόσον είστε μέλος του MULTIRAMA REWARDS CLUB μπορείτε να γίνετε μέλος του my Club Public και να μεταφέρετε όσους πόντους έχετε συλλέξει στην κάρτα My Club Public και να απολαμβάνετε τα προνόμια που έχουν τα μέλη του My Club Public: //www.public.gr/my-club-public
Μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα Public που σας εξυπηρετεί και με την επίδειξη της κάρτας μέλους του MULTIRAMA REWARDS CLUB και της ταυτότητάς σας, να ζητήσετε την εξαργύρωση και την μεταφορά των πόντων σας. Αν είστε ήδη μέλος το My Club Public χρειάζεται να προσκομίσετε και την κάρτα my club. Στο κατάστημα υποβάλλεται το αίτημα σας και άμεσα γίνεται η εξαργύρωση/μεταφορά των πόντων σας.

Βεβαίως και μπορείτε. Αρκεί να επισκεφθείτε όποιο κατάστημα Public εντός της ελληνικής επικράτειας σας εξυπηρετεί έχοντας μαζί σας την ταυτότητά σας και την κάρτα μέλους του MULTIRAMA REWARDS CLUB. Το έμπειρο προσωπικό του καταστήματος μας θα αναλάβει να πραγματοποιήσει την μεταφορά των πόντων σας

Χρειάζεται να έχετε την κάρτα μέλους του MULTIRAMA REWARDS CLUB και την ταυτότητά σας. Εάν είστε ήδη μέλος του my club Public χρειάζεται να έχετε μαζί σας την κάρτα μέλους my club Public

Εφόσον επαρκούν οι ενεργοί πόντοι σας, δηλαδή είναι από 700 και άνω και έχει παρέλθει το διάστημα 15 ημερών από τη συλλογή τους, έχετε τη δυνατότητα να τους εξαργυρώσετε σύμφωνα με την υφιστάμενη κλίμακα των προνομίων του MULTIRAMA REWARDS Club.

Απαραίτητη προϋπόθεση μεταφοράς και/ή εξαργύρωσης πόντων είναι η εγγραφή σας στο my club Public.

Βεβαίως μπορείτε, αλλά εφόσον μεταφέρετε τους πόντους σας, είναι ευκολότερο να έχετε όλους τους πόντους σας στην κάρτα My Club Public, ώστε να φτάσετε γρηγορότερα στην απόκτηση της εξαργύρωσης.

Φυσικά και μπορείτε, αλλά σας προτείνουμε να απενεργοποιήσετε την κάρτα του MULTIRAMA REWARDS CLUB. Εφόσον δεν υπάρχει κατάστημα MULTIRAMA στην περιοχή σας και παράλληλα δεν έχετε τη δυνατότητα να συλλέγετε και να εξαργυρώνετε πόντους από το site www.multirama.gr προτείνουμε να ακυρώσετε την κάρτας σας

Με βάση τους όρους λειτουργίας του My club Public, οι πόντοι που δεν έχουν εξαργυρωθεί μετά την πάροδο του ενός έτους από την ημερομηνία της μεταφοράς, θα μηδενίζονται αυτόματα στο τέλος του μήνα του πρώτου έτους από την πραγματοποίηση της μεταφοράς.

Παράδειγμα:

1. Oι πόντοι που μετέφερες την 1η Νοεμβρίου 2012 λήγουν στις 30 Νοεμβρίου 2013. 2. Οι πόντοι που μετέφερες στις 30 Μαΐου 2012 λήγουν στις 31 Μαΐου 2013.

Η μεταφορά πόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από κατάστημα, αφού για την ασφάλεια των συναλλαγών σας, απαιτείται η επίδειξη της ταυτότητας σας και η υπογραφή της αίτησης μεταφοράς.

Μπορείτε οι πόντοι που έχετε συλλέξει στο διάστημα των αγορών σας από τα καταστήματα μας Μultirama Eλλάδας να πλησιάζουν στη λήξη τους αλλά παρόλα αυτά να μην μπορείτε να τους εξαργυρώσετε γιατί είναι λιγότεροι από 700 πόντοι (1η κλίμακα εξαργύρωσης). Στην περίπτωση αυτή, οι πόντοι σου δεν μεταφέρονται αλλά θα λήξουν στην ημερομηνία που προβλέπεται, οπότε και θα διαγραφούν αυτόματα από τον λογαριασμό σου.
Μπορεί ωστόσο, να κάνετε κάποια νέα αγορά, από τα καταστήματα μας Multirama Ελλάδας, προκειμένου να υπερβεί το όριο της 1ης κλίμακας εξαργύρωσης και να προλάβετε να αυξήσετε το όριο των ενεργών σας πόντων πριν αυτοί λήξουν και τους χάσετε. Προσοχή όμως, να γίνει αυτό εγκαίρως! Οι πόντοι που αποκτάτε από κάθε νέα αγορά αποκτούν δικαίωμα εξαργύρωσης μετά την πάροδο 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος της κάθε αγοράς σας. Συνεπώς, εάν πραγματοποιήσετε αγορά που θα αυξήσει τους πόντους σας σε τουλάχιστον 700 πόντους σε λιγότερες από 15 ημερολογιακές ημέρες πριν την λήξη των ήδη ενεργών σας πόντων, τότε δεν θα προλάβετε να εξαργυρώσετε τους πόντους σας γιατί αυτοί θα έχουν λήξει.
Έχετε συλλέξει 600 πόντους από αγορά που πραγματοποίησατε την 8/6/2013. Οι πόντοι σας είναι ενεργοί από την 8/6/2013 και έχουν ισχύ μέχρι και την 7/6/2014. Μπορείτε να τους εξαργυρώσετε από 24/6/2014 (δηλ. μετά την πάροδο 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος της αγοράς σας) και μέχρι το τέλος του μήνα εντός του οποίου λήγουν, δηλαδή μέχρι την 30/6/2014. Εάν, για να αυξήσετε τους πόντους σας, κάνετε την 25/6/2014 νέα αγορά, και συλλέξεις 200 πόντους, οι συνολικοί σας ενεργοί πόντοι θα είναι 800 μέχρι και την 30/6/2014, οπότε και θα μηδενιστούν οι 600 οι οποίοι λήγουν και θα σας μείνουν οι 200. Στο διάστημα μέχρι και την 30/6/2014, δεν μπορείτε να εξαργυρώσετε τους πόντους σας παρόλο που αυτοί είναι πάνω από 700, καθώς οι νέοι πόντοι που συλλέξατε αποκτούν δικαίωμα εξαργύρωσης από την 11/7/2014 οπότε και θα έχετε ήδη χάσει τους 600.
Για να μπορέσετε να εξαργυρώσετε τους πόντους που πλησιάζουν στη λήξη τους την 30/6/2014 θα πρέπει να προλάβετε να τους αυξήσετε σε τουλάχιστον 700 πόντους με νέα αγορά που θα κάνετε τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη τους, δηλαδή την 14/6/2014. Έτσι, εάν αγοράσετε ένα προϊόν αξίας 200 ευρώ την 14/6/2014, θα αποκτήσετε επιπλέον 200 πόντους, τους οποίους να μπορείτε να εξαργυρώσετε από την 30/6/2014. Έτσι, την 30/6/2014 (τελευταία ημέρα εξαργύρωσης των παλιών 600 σας πόντων αλλά και 1η ημέρα με δικαίωμα εξαργύρωσης των νέων 200 πόντων) μπορείτε να εξαργυρώσετε το σύνολο των πόντων σας στην 1η κλίμακα εξαργύρωσης.