Όροι χρήσεως

Καλώς ήλθατε στo multirama.gr. Κάνοντας χρήση του site μας, συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για:

Πνευματικά Δικαιώματα

Στο site περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, trade dress και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στην Retail World S.A. και προστατεύεται από το Νόμο.

Όρια Ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.

Ισχύων Νόμος

Το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την Retail World S.A. στην Αθήνα και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του site και την ερμηνεία του.

Δήλωση Εχεμύθειας

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στο site της Retail World S.A. (www.multirama.gr).